Servis Sağlayıcıları İçin Çözümler

Servis Sağlayıcıları İçin Çözümler

Servis sağlayıcılar hem güvenlik zorluklarıyla karşı karşıya kalmaktadır.

Ağ güvenliğinde yaşanılan zorluklar; hizmet sağlayıcı ve müşterilerin ağlarını ve müşterinin virüslü cihazlarını hedef alan, verimsiz trafik oluşturan ve kara listeye almayı tetikleyebilen tehditlerden giderek daha fazla etkilenmektedir.

MavinciARP; bant servis sağlayıcılarından internet servis sağlayıcılarına, mobil servis sağlayıcılarında veri merkezi servis sağlayıcılarına ve altyapı hizmet sağlayıcılarına kadar “Bulut Tabanlı Yaklaşımı” ile hizmet sunmaktadır.

Mavinci Bulut Ağ Koruyucusu (MavinciCND), ağ hizmeti sağlayıcılar için yukarıdaki gereksinimlerin tümünü karşılayan  ideal bir  güvenlik platformudur.

MavinciCND’yi esnek ölçekli bir bulut bilgi işlem ortamında çalıştırma yeteneği, en zorlu ağ yükleri için bile benzeri görülmemiş bir aktarım kapasitesi sağlar. MavinciCND’nin çok kullanıcılı güvenlik operasyonları ve çok kullanıcılı müşteri portalı desteği, güvenlik hizmetinin sunulmasını tüm taraflar için basit ve etkili hale getirmektedir.

Mavinci, dünya çapında hizmet sağlayıcıların özel ihtiyaçlarını desteklemek için aşağıdaki başlıklarda, çözümler üretmektedir.

Genişbantlı ICP Hizmetleri

Kablo / MSO Hizmetleri

Wireless Hizmetleri

İnternet Hizmetleri

Veri merkezi / IaaS Hizmetleri

Yönetilen Güvenlik Hizmetleri