Kobiler İçin Çözümler

Kobiler için Çözümler

Dünya çapında 200 milyondan fazla küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) faaliyet göstermektedir.

KOBİler; operasyonlarını yürütmek, satış yapmak ve satış sonrası faaliyetlerini gerçekleştirmek için giderek artan bir şekilde ağ bağlantısı kullanmaktadır. Bu da güvenlik açığı riskini artırmaktadır.

KOBİ’ler genellikle ağ güvenliğini sağlayacak Bilgi Teknolojileri kaynaklarına sahip değildirler. Bu sebeple siber güvenlik ürünlerinden “Güvenilir Bulut Tabanlı Güvenlik Çözümleri”ne ihtiyaç duymaktadırlar.

Mavinci’nin sektör lideri hizmeti olan güvenlik platformu “Mavinci Bulut Ağ Savunması” (MavinciCND) bu ihtiyacı karşılamaktadır. Ağ operatörlerini ve yönetilen güvenlik hizmeti sağlayıcılarını (MSSP’ler) KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu güvenliği, istedikleri basitlik ve uygun bütçe ile sunar.

MavinciARP, Gartner tarafından “Güvenlik Çözüm Hizmeti” alanında lider ve yenilikçi olarak kabul edilmiştir