Şirketler İçin Çözümler

Şirketler İçin Çözümler

Günümüzde işletmeler, hem büyük hacimli genel saldırılarla hem de son derece özelleştirilmiş, hedefli saldırılarla giderek daha fazla maruz kalmaktadır.  Bu saldırılara karşı önlem almak ve çalışanlar için güvenli ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlamak şirketlerin temel görevidir. MavinciARP birden fazla güvenlik çözümü seçeneği sunarak müşteriler, çalışanlar için kritik verilerin güvenliğini sağlamaktadır.

Mavinci Mutlak Gerçek Zamanlı Koruma Serisi (MavinciARP), kurumsal tesislerde hızlı ve kolay dağıtım için yüksek performanslı cihaz veya sanal makine (VM) yapılandırmaları sağlamaktadır. Her kurumsal lokasyonda bir WARP VM veya sistem kurulabilmektedir. MavinciCND, tüm kurumsal veri merkezleri aracılığıyla bağlanan uzak kullanıcılara giden ve bu konumlardan gelen verilere bulut tabanlı alternatif bir uygulama sağlayarak, güvenlik ilkelerini inceler ve bunları uygular.

Şirketler, üstün ağ performansının yanı sıra esnek ve özelleştirilebilir politikalar ve çözümler ile üstün güvenlik uygulaması sunan MavinciARP siber güvenlik çözümleri seçerek rakiplerine fark yaratmaktadır.