Yönetilmiş Güvenlik Hizmet Engelleyici

Yönetilmiş Güvenlik Hizmet Engelleyici

Günümüzde tehdit sıklığı ve karmaşıklığı arttıkça, tüketicilerin, KOBİ’lerin ve daha küçük işletmelerin kendi imkanlarıyla yeterli savunma oluşturma ve sürdürme konusundaki yetersizlikleri daha belirgin hale gelecektir. Bu sebeple “Güvenlik Hizmeti” son zamanlarda en hızlı büyüyen pazarlardan biridir.

Mavinci Bulut Ağ Savunması (MavinciCND), hizmet sağlayıcıların ve abonelerin ihtiyaçlarını karşılamak için devrim niteliğinde bir çözüm sunmaktadır.

Bulut tabanlı bir sistem olarak çalışan MavinciCND, “Güvenlik Hizmeti” sağlamak için ideal bir platformdur. Güvenlik iş yüklerinden bağımsız olarak tutarlı ve sürdürülebilir yüksek bir performans sağlar. Abone başına benzersiz politikalarla, farklı aboneleri ortak bir sistemde bağımsız olarak destekler. Çok kullanıcılı işlem yeteneği ile çok kullanıcılı müşteri portalında, her abonenin kişiselleştirilmiş tehdit analitiği ile raporları görmesini, yönetmesini ve oluşturmasını sağlar. 3 farklı fonksiyona sahiptir. 

1. Bulut Tabanlı Esnek Ölçeklendirme 

Diğer siber güvenlik hizmeti sağlayıcılarının temel özelliği; abone bazında özel güvenlik sistemleri satın almak, dağıtmak ve yönetmektir. MavinciCND; esnek ölçekleme ve önemli ölçüde değişen iş yükleri altında bile sabit ve sürdürülebilir yüksek performans sağlamak için patentli tekniklerle bir bulut bilgi işlem ortamında çalışma yeteneğine sahiptir. Böylece finansal ve operasyonel verimlilik sağlamaktadır.

2. Birden Çok Kullanımlı Operasyonlar

Bulut tabanlı bir çözüm olarak tasarlanan ve geliştirilen MavinciCND, müşterilerin güvenlik operasyonlarını mantıksal olarak bölümleyerek yönetir.

MavinciCND ortak bir güvenlik platformu tarafından güvence altına alınan farklı kullanıcılar veya kullanıcı gruplarını ve aralarındaki veri güvenliğini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Bu öz nitelik, MavinciCND sisteminin çok sayıda müşteriyi desteklemesini sağlayarak her birinin özel sistemler gerektirmeden benzersiz şekilde tanımlanmış politikalara sahip olmasına izin vermektedir.

3. Çok Kullanıcılı Müşteri Portalı

Her bir abonenin hizmet yöneticisine ve müşteri portalına çevrimiçi ulaşabilme fonksiyonu, etkili bir güvenlik hizmetinin kritik çözüm özelliğidir.

MavinciCND (Bulut Ağ Savunması), abonelerin portal içinde hareket edebilmesine, hizmetleri kontrol edebilmesine, etkinleştirmesine olanak sağlar. Portal ayrıca abonelerin geçmiş ve gerçek zamanlı uyarıların durumunu kontrol etmesini, tehdit analitiğini görüntülemesini sağlar.

Bulut Ağ Savunmasının sahip olduğu özellikler, siber savunma sektörünün içinde en gelişmiş ve ölçeklenebilir “Hizmet Olarak Güvenlik “platformunun oluşmasını sağlamaktadır.