Ağ Tabanlı (Yerinde Güvenlik)

Ağ Tabanlı (Yerinde Güvenlik)

MavinciARP Serisi, x86 sunucusunda çalışan bir cihaz veya Sanal Makine (VM) kullanarak yerel olarak uygulanan güvenlik çözümleri arayan müşterilere çözümler sunmaktadır.

Bu çözümler kurumsal merkez konumlarında, bölge ofislerinde, şube ofislerinde ve veri merkezlerinde konuşlandırılabilmektedir. Ayrıca sağlanan çözümler, belirli güvenlik kullanım şekillerine göre ağları bölümlere ayırmak için de kullanılmaktadır.

MavinciARP‘ın Sanal Makinaları (VM), sanallaştırılmış Mavinci Güvenlik Orkestrasyonun’nca (MavinciSO)  tanımlanmış bir dizi hizmeti, işlevi ve verimi desteklemek için oluşan bir veya birden çok güvenlik uygulaması paketinden oluşmaktadır.

MavinciARP cihazları MavinciSO‘yu, bir veya daha fazla güvenlik uygulama paketini ve belirli bir çıktı aralığını desteklemek için derecelendirilmiş ve onaylanmış bir x86 sunucusunda bir araya getirmektedir. 

Güvenlik ve ağ kullanıcı memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak için “Tehdit Algılama Doğruluğu” ve “Ağ Performansı” kritik öneme sahiptir. MavinciARP çözümleri, Ticari Kullanıma Hazır (COTS) donanımında çalışırken tescilli cihazlarla karşılaştırılabilir veya onlardan daha üstün performansla üstün tehdit algılama doğruluğu sağlamaktadır.

MavinciARP, Mavinci Bilişim’in, sürekli gelişen güvenlik gereksinimleri ihtiyaçlarını desteklemek için sürekli yeniliği ve çözüm gelişimini destekleyen EverGreen™ güvenlik çözümleri sunmasını sağlayan birden çok özelliğinden yalnızca bir tanesidir.