MavinciAMB- Gelişmiş Kötü Amaçlı Yazılım Engelleyici

MavinciAMB- Gelişmiş Kötü Amaçlı Yazılım Engelleyici

Mavinci Gelişmiş Kötü Amaçlı Yazılım Engelleyici (MavinciAMB) tehditleri gerçek zamanlı olarak algılar ve engeller. MavinciAMB, tehditleri algılayıp engelleyerek sınıfındaki ürünlere göre benzersiz bir “En İyi Gerçek Zamanlı “performans gösterir.

Günümüzde sürekli gelişen zararlı yazılımlara karşı geleneksel anti-virüs ve kötü amaçlı yazılımdan koruma teknolojileri yetersiz kalmaktadır.

Mavinci Gelişmiş Kötü Amaçlı Yazılım Engelleyici (MavinciAMB) ise, mevcut en etkili, gerçek zamanlı, ağ düzeyinde kötü amaçlı yazılım önleme hizmeti sunmaktadır.

Gerçek Zamanlı Görünürlük Güvenliğin Temelidir

MavinciAMB‘nin kalbinde, “Mavinci Güvenlik Orkestratörü” yer almaktadır. MavinciAMB, kurumsal ağa, veri merkezine veya bölümlenmiş alt ağa; giren ve çıkan trafik akışına göre yerleştirilir. Trafik akarken, paketleri ve paket yüklerini denetler, “Derin Paket İncelemesi” (DPI) ve “Derin İçerik incelemesi” (DCI) yeteneklerini kombine ederek, dosya içeriğini yeniden oluşturur. Yeniden yapılandırılan içerik daha sonra taranır ve bir dizi tehdit, optimize edilmiş virüs ve kötü amaçlı yazılım engelleme motoru ile analiz edilir. Gerçek zamanlı görünürlük ve tamamen yeniden oluşturulmuş içerik yeteneği, geleneksel ve gelişmiş tehditlerin doğru bir şekilde algılanmasına ve engellenmesine zemin hazırlar.

Sanallaştırma ve Cihaz Konfigürasyonları

Sektöründe lider performansıyla MavinciAMB, sanal bir makine (VM) veya önceden yapılandırılmış bir X86 tabanlı cihaz olarak devreye alınarak yerel olarak sanallaştırılmıştır. Birçok uzak ofise sahip daha büyük ağlar, bazı konumlarda VM’leri ve bazen cihazları kullanabilmektedir. Her durumda MavinciIQ, ağ çapında tehdit ortamını konsolide ederek MavinciAMB’nin tüm tehdit olay verilerini analiz etmektedir.

Tespit Katmanları Kullanarak Kötü Yazılımı Optimum Engeller

MavinciAMBMavinciSO ile orkestre edilerek, virüs ve kötü amaçlı yazılım algılama teknolojilerini entegre eder. Süreçteki ilk adımda, MavinciAMB,  “İzinsiz Girişi Önleme Sistemi” (IPS) ile içerik olmayan paketleri tarar, solucanları ve diğer katman tehditlerini tespit eder ve engeller. Ardından, içeriği ayırmak için DCI motoru kullanır. VOIP trafiği, video akışı vb taranmayacak içerikten daha fazla taranması gereken alanlar taranır.

Bir sonraki aşamada; kalan tüm trafik ve ilişkili içerik Mavinci’nin tam kapsamlı kitaplığı kullanılarak taranır. Bu kitaplık; Mavinci’nin kötü amaçlı yazılım önleme ortaklarından alınan yüz milyondan fazla bilinen virüs ve kötü amaçlı yazılım imzasından oluşmaktadır. Aynı içerik ayrıca, bilinen tehditlerin yeni varyantlarını tespit etmek ve engellemek için Mavinci’nin “Sezgisel Tespit Motoru” kullanılarak yeniden taranır. Tüm bu tarama süreçleri sonunda, tipik kurumsal ağlarda bulunabilecek virüs ve kötü amaçlı yazılımların % 99’undan fazlası güvenilir bir şekilde algılanarak engellenir.

Kalan trafik daha sonra Cylance® öngörülü kötü amaçlı yazılım önleme teknolojisine dayalı yapay zeka (AI) motorları kullanılarak yeniden analiz edilir. Bu “AI” motorları, kalan sıfır gün, hedeflenen ve mevcut olabilecek diğer gelişmiş kalıcı tehditleri tespit etmek ve engellemek için kullanılır. Cylance®’ın endüstri lideri kötü amaçlı yazılım önleme motoru, makine öğrenimini yapay zeka ile birleştirerek mevcut en yüksek gerçek zamanlı tehdit doğruluğunu sağlar. MavinciSO‘nun “Kötü Amaçlı Yazılımdan Çok Kapsamlı Koruma” yaklaşımı, tek tek inceleme ve içeriği yeniden yapılandırma döngüsünden faydalanmaktadır. Böylece endüstrinin hem bilinen hem de bilinmeyen tehditleri, yalnızca milisaniyelik gecikme süresiyle en yüksek performansla algılanabilmektedir.

Korumalı alan, benzer algılama doğruluğu sağlar; ancak yürütülebilir dosyaları değerlendirmek için 10 dakikaya ihtiyaç vardır. MavinciAMB, gerçek zamanlı tehdit önleyerek en gelişmiş tehditleri bile milisaniyeler içinde tespit eder.

Korumalı alan, benzer algılama doğruluğu sağlar; ancak yürütülebilir dosyaları değerlendirmek için 10 dakikaya ihtiyaç vardır. MavinciAMB, gerçek zamanlı tehdit önleyerek en gelişmiş tehditleri bile milisaniyeler içinde tespit eder.

Üstün Ölçek ve Performans İçin Düzenlenmiştir

MavinciAMB’nin “Güvenlik Orkestrasyon Motoru”, ticari kullanıma hazır (COTS) x86 sunucular ile birlikte çok sayıda patentli teknoloji ve tekniği kullanır ve endüstri lideri performans sağlar.

MavinciAMB’nin yerleşik düzenleyicisi, çeşitli hesaplama etkinliklerini desteklemek için sanal ağ işlevinin (VNF) yükünü ve performansını çalıştırır. Bir VNF kümesinin iş yükü arttıkça; orkestratör bu işlevlere dinamik olarak daha fazla CPU kaynağı tahsis eder. İş yükleri tek bir VNF’nin kapasitesine yaklaşırsa, orkestratör yalnızca daha fazla VNF örneğini döndürür ve sürekli iş hacmi için iş yüklerini dağıtır. İş yükleri zamanla değiştikçe herhangi bir sunucuda optimum genel sistem performansını elde etmek için, kaynaklar yeniden tahsis edilir. Mavinci’nin GreenStream™ teknolojisine sahip SubSonic Engine™ gibi patentli teknikleri, öğrenme algoritmalarını ve diğer teknikleri kullanarak verimi optimize eder.

Tehdit Görünümünü Görselleştirme​

MavinciAMBMavinciIQ tehdit analitiğini ve istihbarat motorunu entegre ederek ağ genelinde engellenen tehditlerin türleri, miktarı, kaynağı ve hedefleri hakkında ağ çapında görünürlük sağlar.

Tehdit istihbaratı;

  • Karmaşık veri kümelerini sezgisel ve eyleme geçirilebilir bilgiler olarak işler. Bu düğümler analiz ve görselleştirme için gelişmiş grafik tekniklerini kullanır. Esnek arama yetenekleri ve kullanıcı dostu gelişmiş raporlama kabiliyeti ile kullanıcıların ağlarındaki tüm güvenlik resmi genel olarak görülür.
  • Ayrıntılı MavinciMA analiz raporlama entegrasyon kabiliyetinin eklenmesi ile birlikte, özet ifadeler ve tam olay ayrıntıları arasında geçiş yapabilen tablo girişleriyle, gönderilen grayware hakkında tehdit karakterize eden ayrıntılar sağlanır. Ağ genelinde tehdit ortamının gerçek zamanlı görünürlüğü; güvenlik uzmanlarına en kritik tehditleri belirlemeleri ve bunlara göre harekete geçmeleri için ihtiyaç duydukları istihbaratı sağlar ve güvenliği daha da üst düzeye çıkarır.​

MavinciAMB’nin Faydaları

  • MavinciAMB, MavinciIQ tehdit analizi ve istihbarat motorunu entegre ederek diğer sistemler tarafından gerçek zamanlı korumadan kaçmış özelleştirilmiş ve bilinmeyen kötü amaçlı yazılımları engeller, ağ genelinde görünürlük sağlar.
  • Kurumsal ağa bağlanan “Kendi Cihazlarınızı Getirin” (BYOD) ve “Nesnelerin İnterneti” (IoT) dahil olmak üzere tüm uç noktaları korur.
  • NGFW ve diğer cihazlardan “Kötü Amaçlı Yazılım Önleme” ve “Ssl Şifre Çözme” yükünü boşaltarak, ölçeği ve performansı önemli ölçüde iyileştirir upgrade masraflarını ortadan kaldırır.
  • Çeşitli konum gereksinimlerini karşılamak için VM veya önceden yapılandırılmış cihazlar olarak dağıtılan 100 Mbps, 250 Mbps, 500 Mbps, 1Gbps, 2.5 Gbps, 5 Gbps ve 10 Gbps yapılandırmalarını destekler.
  • Veriler teslim edilmeden önce tehditleri ortadan kaldırarak iş kesintilerinin sıklığını ve tehdit algılama ve iyileştirme ekiplerinin maliyetini azaltır.
  • Kalifiye güvenlik personeline ağ genelinde açık ve eyleme geçirilebilir tehdit istihbaratı sağlar.