MavinciARP – Mutlak Gerçek Zamanlı Koruma

MavinciARP - Mutlak Gerçek Zamanlı Koruma

Mavinci Mutlak Gerçek Zamanlı Koruma Serisi (MavinciARP); kendi kendini yöneten bir ürün ailesidir ve ağınızı gerçek zamanlı olarak korur.

“Mavinci Mutlak Gerçek Zamanlı Koruma Serisi”, siber savunma sektöründe, ağ verilerinin en derin görünürlüğüne sahiptir. Birçok inceleme tekniğinin tespit edemediği kötü niyetli saldırılara karşı eşsiz bir savunma yeteneği vardır.  

MavinciARP”, daha önce hiç görülmemiş kötü amaçlı yazılımları, yaklaşık 1 milyar tehdit örneğiyle eğitilmiş, otomatikleştirilmiş ve sürekli öğrenen gömülü yapay sinir ağı ile milisaniyeler içinde algılayabilmektedir. Özetle “MavinciARP”, gerçek zamanlı büyük ölçekli güvenlik uygulamaları sağlayan yeni bir “Orkestrasyonel Tehdit Yönetim Platformu’dur”. 

“Ağ Güvenliğinin Geleceği Bulut’ta… Güvenli Erişim Hizmet Üstünlüğü (SASE), ağ ve ağ güvenliği mimarileri için tıpkı merkezi tasarım mimarisinde olduğu kadar yıkıcı olacaktır…”

Gartner

“Ağ Güvenliğinin Geleceği Bulut’ta… Güvenli Erişim Hizmet Üstünlüğü (SASE), ağ ve ağ güvenliği mimarileri için tıpkı merkezi tasarım mimarisinde olduğu kadar yıkıcı olacaktır…”

Gartner​

Derin Ağ Görünürlüğü İle Orkestre Edilmiş Gerçek Zamanlı Tehdit Önleme ​

Firmaların kurumsal güvenlik kapasiteleri, yazılım hizmetine (SAAS) ve diğer yerli bulut uygulamalarına geçildikçe, hızla artan güvenlik konusundaki iş yükleri nedeniyle aşılmaktadır. Bulut bağlantılı dünyaya milyarlarca yeni bağlantılı cihaz eklenmektedir. Ağ çevresi artık bu cihazların bulunduğu her yeri kapsayacak şekilde genişlemiş; bu durum güvenlik açığını artırmıştır. “Güvenli Erişim Hizmet Üstünlüğü” (SASE) gerçek zamanlı tehdit önleme hizmetlerini hızla, gerektiği gibi ve gerektiğinde sunma yeteneğine sahiptir.

MavinciARP, basit inceleme teknikleriyle tespit edilemeyen kötü niyetli saldırılara karşı eşsiz bir savunma yeteneğine sahiptir ve sektördeki ağ verilerinin en derinlerini görüntüleyebilmektedir.  Çok çeşitli ağlarda (Mobil veri, 5G, SD-WAN, SASE ve akıllı şehir / IIoT) her tür uç nokta için ağ tabanlı, gerçek zamanlı tehdit koruması sağlar. Ağ düzeyindeki mimarisi, firmaların endüstriyel operasyonlarını, kritik altyapıları ve kapsamlı uzaktan çalışan ortamlarının güvence altına alınmasını sağlar. Bir yazılım uygulaması olarak, merkezi ve dağıtılmış operasyonlar dahil olmak üzere çok çeşitli ağlarda, bulutta veya şirket içinde kolaylıkla ölçeklenebilir ve güçlü bir şekilde dağıtılır. Yaklaşık bir milyar tehdit örneği ile eğitilmiştir ve otomatikleştirilmiş, sürekli öğrenen yerleşik yapay sinir ağı, daha önce hiç görülmemiş kötü amaçlı yazılımları milisaniyeler içinde tespit edebilmektedir.  

MavinciARP'IN Avantajları

Güvenlik hizmetlerini hızlı bir şekilde, gerektiği gibi ve gerektiğinde sunma yeteneği, yeni ortaya çıkan SASE pazarı için önemli bir zorluktur. Mavinci çözümleri ise; gerçek zamanlı tehdit önleme için derin içerik incelemesini gelişmiş makine öğrenimi ile birleştirir, bulut çekirdeğinden ağ ucuna kadar güvenlik hizmetini gerçekleştirir.

Temel Nitelikleri

 • Ağ trafiği görünürlüğü
 • Yazılımda gerçek zamanlı performans
 • AL / ML için APT ve gerçek zamanlı engelleme
 • Güvenlik fonksiyonları yönetimi
 • Dağıtım seçenekleri ​

Ağ Trafiği Görünürlüğü​

 • Yaygın olarak kabul edilen bir ağ güvenliği yaklaşımı olan “Derin İçerik İnceleme” (DCI) kavramın 2008 yılında hayatımıza girmiştir. Web içeriğinin getirildiği, yeniden yapılandırıldığı, depolandığı ve incelendiği “Proxy/Vekil” yaklaşımını kullanan Güvenli Web Ağ Geçitleri (SWG’ler) geleneksel çözümlerdir ve DCI aşağıdakilerden dolayı SWG’lere göre avantajlıdır.
 • Ağ trafiğinin gerçek zamanlı olarak yeniden yapılandırıldığı tüm ağ trafiğinde görünürlük, oluşturma oturumları ile ilişkilendirilir ve ağ trafiği akışındaki tüm içerik ve oturumlarda olduğu gibi (gerçek zamanlı) görünürlük sağlar.
 • Ağ Trafiği Akışlarına Sıfır Ayak İzi: SWG’lerin aksine, uç nokta cihazlarında veya anahtarlarda “proxyler/vekiller” olarak yapılandırılır.
 • Yüksek Performans: Patentli Subsonic teknolojisi, SWG’lere göre 10 katın üzerinde performans kazancı sağlar.

Uygulamalar ve Gerçek Zamanlı Önleme İçin AI / ML

MavinciARP, iyi eğitimli bir “Çok Katmanlı Derin Öğrenme Sinir Ağı” ile yerel olarak yerleşiktir ve yeni kötü amaçlı yazılımları gerçek zamanlı olarak tespit ederek engeller. Geleneksel çözümler, yeni kötü amaçlı yazılımları tespit etmek için korumalı alanları kullanır. Mavinci’nin “Derin Öğrenme Yapay Zekası” ise aşağıdaki nedenlerden dolayı korumalı alanlara göre çok daha avantajlıdır:

 • Mavinci, erişimi tespit etmek için 1.440 dakika bekleyip ve ardından sistem yöneticisine / SecOps ekibine ihtiyaç duymak yerine, “Derin Öğrenmeli Yapay Zeka” tekniklerini kullanır ve kötü amaçlı içerik henüz ağa girmeden gerçek zamanlı tespitini sağlayarak gerekli düzeltmeyi yapar.
 • MavinciARP’’in istatistiksel modeller oluşturmak yerine, içeriği incelediği göz önüne alındığında, diğer çözümler aşırı yanlış pozitifleri (gürültü) uygularken (Bu gürültü, ‘uyarı’ yorgunluğuna yol açar ve bu nedenle, gerçek tehditleri temsil eden kötü amaçlı yazılımların, yüksek ‘uyarıların’ dikkat dağınıklığı altında sızmasına izin verebilir), Mavinci; sadece gerçek kötü amaçlı yazılım olduğunda uyarılar üretir.

Yazılımda Gerçek Zamanlı Performans​

MavinciARP, tüm platformlarda; taşınabilir, yazılım tanımlı, büyük iş parçacıklı ağ trafiğine işleme mimarisi kullanır. “Saldırı Algılama ve Önleme Sistemleri” (IDPS) gibi geleneksel çözümler ise genelde bilinen bir tehdit algılandığında gerçek zamanlı olarak sonlandırma yeteneğine sahip hat içi sistemler olarak kullanılmaktadır.  Mavinci’nin ağ trafiği işleme mimarisi; aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı IDPS’ye göre avantajlıdır: 

 • Derin İçerik İncelemesi: Mavinci, paket seviyesinde görünmeyen ve içeriğe gömülü olan tehditleri gerçek zamanlı olarak algılayabilir.
 • Mavinci ayrıca, donanım ara bellekleri kullanan donanım hızlandırmalı DPI teknikleri yerine, yazılım tekniklerini kullanarak ağ trafiğini kurucu içeriğine yeniden yapılandırma yeteneği ile “Tam Kötü Amaçlı Yazılım Polimorfik Analizi“ gibi daha derinlemesine ve eksiksiz tehdit analizi tekniklerini uygulayabilmektedir. DPI çözümlerinin kullandığı birkaç akışlı kötü amaçlı yazılım imzası (sınırlı örnek boyutu vb.) tam yük yeniden yapılandırmasıyla Mavinci; “Derin Öğrenme Yapay Zekası”nı etkinleştirip ve bundan fayda sağlar.​

Güvenlik Fonksiyonları Orkestrasyonu​

Mavinci’nin Düzenlenmiş Tehdit Yönetimi (OTM) mimarisi, geleneksel Birleşik Tehdit Yönetimi (UTM) yaklaşımına rakip bir yaklaşımdır. MavinciOTM, UTM’den daha iyidir, çünkü:

 • OTM’nin sistem performansından ödün vermeden herhangi bir zamanda en acil tehdide akıllıca otomatik odaklanma yeteneği vardır.​
 • OTM, özellikle veri merkezi COTS x86 sunucuları için optimum sistem kaynağı kullanımlarına izin verir.​

MavinciARP serisi ürünler, giderek artan sayıda özel güvenlik kullanım durumlarını karşılar. MavinciIQ ve isteğe bağlı MavinciMA bulut hizmeti tarafından sağlanan güvenlik zekası ve yönetimi ile geliştirilmiştir. Artan bir dizi yerleşik ve orkestrasyonlu güvenlik hizmetleri ile her ürün, üstün doğruluk ve performans arayan tüm şirketler için kritik güvenlik gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Cihazda, sanal makinede veya bulutta mevcut olan MavinciARP ürünleri ve uygulamaları, çok çeşitli iş modellerini kapsayan  çok çeşitli ağlarda devreye alınabilen ölçeklenebilirlik ve esnekliğe sahiptir. Daha fazlasını öğrenmek için Mavinci ekibiyle bağlantı kurabilirsiniz.