Sertifika ve Akreditasyonlar

Sertifika ve Akreditasyonlar

ISO 9001:2015

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri beklentileri, ihtiyaçları ve mevzuat şartlarını karşılama yolu ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş bir kalite yönetim sistemi biçimidir.

ISO 27001:2013

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasında insanları, süreçleri ve bilgi sistemlerini içine alan ve üst yönetim tarafından desteklenen bir yönetim sistemidir.1

Milli Tesis Güvenlik Belgesi

Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayi Milli Güvenlik Makamı tarafından Savunma Sanayii ile ilgili faaliyetleri düzenleyen yürürlükteki 5202 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile NATO Güvenlik Talimatı esaslarına göre söz konusu tesiste Tesis Güvenliği Denetimi yapılmıştır. Yapılan denetimde, kuruluş tarafından hazırlanan Tesis Özel Güvenlik El kitabında mevcut gizlilik dereceli bilgi, belge, proje, malzeme ve teçhizatı korumaya yönelik önlemlerin ve uygulamaların yeterli olduğu tespit edilmiştir.

NATO Tesis Güvenlik Belgesi

Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayi Milli Güvenlik Makamınca NATO’ya hizmet üretme yetkisine sahip olmuştur.